Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

1- ALICI (Sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adı–Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

1- SATICI (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ticari Unvanı :

Ömerler Group Danışmanlık İletişim Bilişim Teknolojileri ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Yeni Mah. Atatürk Cad. No:100 C

Reyhanlı / Hatay  -  TÜRKİYE

Telefon : 0850 242 27 01

Satıcı E-Posta Adresi : info@tiklaburada.com

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN   : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK  : Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN   : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK   : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI :  Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE   : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN  : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME   : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL                : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar sözleşme uyarınca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

4. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

4.1.  ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile kabul eder.

4.2.  SATICI ve ALICI sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1.Malın /Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihine kadar geçerlidir.

5.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:  

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

 

 

Teslimat tarihi: Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarihi bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçeklemektedir.

 

Teslim şekli:

 

5.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

6. FATURA BİLGİLERİ

 

Ad-Soyad/Unvan:  

Adres:

Telefon:

Eposta/kullanıcı adı:

 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

7. TESLİM ŞEKLİ

7.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir. Sözleşme Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın tarafından belirtilen adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

7.2. Sipariş teslim edilirken ALICI (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi ALICIYA ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla göndericiye (ALICI) iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

8. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. ALICI, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.